Plexiglas

Plexiglas har ett stor användningsområde, det är återvinningsbart, genomskinligt (med möjlighet till olika färgade alternativ) och framförallt väldigt tåligt. Vi kan använda plexiglas vid altaninglasning eller balkonginglasning.